ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Στο τομέα των κατασκευών η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει μια γκάμα υπηρεσιών για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας

Υπηρεσίες για Κατασκευαστικα Project

o    Ολοκληρωμένες μελέτες κατασκευής
o    Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας
o    Ανάλυση προ - κοστολόγηση έργου
o    Ολοκληρωμένες λύσεις δομικών ανακαινίσεων
o    Άδειες δόμησης
o    Αρχιτεκτονικές μελέτες & 3D Designs
o    Φωτορεαλιστικά και 360 view
o    Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
o    Στατικές μελέτες κτηρίων
o    Ανάπτυξη business plan
o    Ενεργειακές αποδόσεις κτηρίων
o    Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
o    Μελέτες κατασκευής Μαρίνων - λιμένων
o    Κατασκευές από μπετόν, πέτρα, τούβλο, πάνελ
o    Εκσκαφές και θεμελιώσεις
o    Μελέτες και εφαρμογές Θερμομόνωσης
o    Μεταλλικές κατασκευές κατοικιών
o    Βιοκλιματικές Παθητικές Κατοικίες
o    Συστήματα Βιολογικού καθαρισμού υδάτων
o    Πλήρεις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις
o    Φωτοβολταϊκά συστήματα